Måla yttre trim

Att måla ytterbeklädnad kan tänka sig att kosta mindre än att helt måla alla yttre ytor, men några saker att tänka på från en målningsentreprenörs synvinkel.

De flesta husens exteriörlister är målade endast på framsidan, oftare kallad framsidan. Sidorna på listan är normalt målade med huvudkroppsfärg. Få hem har målat målning på alla tre synliga ytor, kallade i målningsindustrin som 3-D’ed-målning.

Endera kanten på trimmen är målad med kroppsfärg och är där tätning appliceras högst 90 graders vinklar. Endast målning kan inte inkludera fogning eftersom det misslyckas och öppnar sig med tiden. De flesta hem behöver ny tätning när man målar utsidan, och en noggrann inspektion kan avgöra.

Om ny tätning appliceras måste huvudkroppsdelen röras upp och för det mesta kommer ny färg inte att matcha åldrad färg, även om man använder exakt samma färg i samma färgburk, eftersom glansskillnad kommer att spela in.

Målningsklädsel görs normalt med rulle och borste, inte sprutas, så mer manuellt arbete krävs målningsklädsel, och de flesta fall kostar 60% av det totala exteriörmålningsjobbet.

Lämna ett svar